@VjayBastola's Link Blog

Jul - 16
  • 11 th
    खतरा हो english चै मान्नै पर्छ 😁 https://t.co/Yacn4NHeGf

    Cnes4xqumaetuwi
  • 7 th
    हैट सहि हो नि नकली हरुले यो भन्द अरु गर्ने नै के हो र 😁 https://t.co/gkNBZKujvy

    Cmxxy90vuaafnlr
Apr - 16
Oct - 15
Sep - 15